52 Mateja

Studentica nastavničkog smjera engleskog i pedagogije. Dvogodišnje iskustvo u poučavanju osnovnoškolaca, priprema za maturu te konverzacijskih sati sa svim uzrastima. ...
Instruktor iz predmeta: Engleski
Video lekcije:
50 kn / sat

51 Horvatin Ana-matematika

Apsolventica PMF daje instrukcije iz matematike...
Instruktor iz predmeta: Matematika
Video lekcije:
50kn/60 min