Predmet: Matematika

Godina: Srednja 1. godina

Tema: Skupovi


Video lekcija instruktora: Matić Ivan Slavko-matematika i engleski-Dubrovnik

Instruktor iz predmeta: Matematika,Engleski

Predmet: Matematika

Godina: Srednja 1. godina

Tema: Prirodni, cijeli i racionalni brojevi


Video lekcija instruktora: Matić Ivan Slavko-matematika i engleski-Dubrovnik

Instruktor iz predmeta: Matematika,Engleski

Predmet: Matematika

Godina: Srednja 1. godina

Tema: Potencije


Video lekcija instruktora: Matić Ivan Slavko-matematika i engleski-Dubrovnik

Instruktor iz predmeta: Matematika,Engleski

Predmet: Matematika

Godina: Srednja 1. godina

Tema: Operacije sa racionalnim brojevima


Video lekcija instruktora: Matić Ivan Slavko-matematika i engleski-Dubrovnik

Instruktor iz predmeta: Matematika,Engleski

Predmet: Matematika

Godina: Srednja 1. godina

Tema: Kvadrat binoma i razlika kvadrata


Video lekcija instruktora: Matić Ivan Slavko-matematika i engleski-Dubrovnik

Instruktor iz predmeta: Matematika,Engleski

Predmet: Engleski

Godina: Srednja 3.godina

Tema: The tense system


Video lekcija instruktora: Matić Ivan Slavko-matematika i engleski-Dubrovnik

Instruktor iz predmeta: Matematika,Engleski

Predmet: Engleski

Godina: Srednja 3.godina

Tema: Tense usage


Video lekcija instruktora: Matić Ivan Slavko-matematika i engleski-Dubrovnik

Instruktor iz predmeta: Matematika,Engleski

Predmet: Engleski

Godina: Srednja 3.godina

Tema: Questions


Video lekcija instruktora: Matić Ivan Slavko-matematika i engleski-Dubrovnik

Instruktor iz predmeta: Matematika,Engleski

Predmet: Engleski

Godina: Srednja 3.godina

Tema: Negatives


Video lekcija instruktora: Matić Ivan Slavko-matematika i engleski-Dubrovnik

Instruktor iz predmeta: Matematika,Engleski

Predmet: Engleski

Godina: Srednja 3.godina

Tema: Narative tenses


Video lekcija instruktora: Matić Ivan Slavko-matematika i engleski-Dubrovnik

Instruktor iz predmeta: Matematika,Engleski

Predmet: Engleski

Godina: Srednja 3.godina

Tema: Grammar recap


Video lekcija instruktora: Matić Ivan Slavko-matematika i engleski-Dubrovnik

Instruktor iz predmeta: Matematika,Engleski

Predmet: Matematika

Godina: Srednja 2. godina

Tema: Kvadratne jednadžbe


Video lekcija instruktora: Marin-matematika-Rijeka

Instruktor iz predmeta: Matematika,Engleski

Predmet: Engleski

Godina: Srednja 1. godina

Tema: Past simple


Video lekcija instruktora: 52 Mateja-engleski-Osijek

Instruktor iz predmeta: Matematika,Engleski

Predmet: Engleski

Godina: Srednja 1. godina

Tema: Going to


Video lekcija instruktora: 52 Mateja-engleski-Osijek

Instruktor iz predmeta: Matematika,Engleski

Predmet: Engleski

Godina: Srednja 1. godina

Tema: Present perfect


Video lekcija instruktora: 52 Mateja-engleski-Osijek

Instruktor iz predmeta: Matematika,Engleski

Predmet: Engleski

Godina: Srednja 1. godina

Tema: Usporedba pres simple i pres cont


Video lekcija instruktora: 52 Mateja-engleski-Osijek

Instruktor iz predmeta: Matematika,Engleski

Predmet: Matematika

Godina: Srednja 2. godina

Tema: Kompleksni brojevi


Video lekcija instruktora: 51 Horvatin Ana-matematika-Zagreb

Instruktor iz predmeta: Matematika,Engleski

Predmet: Matematika

Godina: Srednja 2. godina

Tema: Kompleksni brojevi


Video lekcija instruktora: 51 Horvatin Ana-matematika-Zagreb

Instruktor iz predmeta: Matematika,Engleski